Jak nainstalovat

5 základních kroků:

  • vždy a za každých podmínek dodržujte bezpečnost práce - zdraví máte jen jedno a rozhodně montáž svítidel není tak jednoduchou činností jak se může zdát, proto dodržení všech podmínek při práci s objekty, které jsou připojeny na elektrický proud je nezbytná

  • pokud se na to necítíte a pokud nejste natolik technicky zdatní, vždy svěřte montáž vašich svítidel odborníkovi z praxí a certifikátem

  • vždy se držte přiložených návodů, které jsou dodávany ke každému z našich svítidel - platí pro vás i pro vámi objednaného technika

  • před samotnou montáží se vždy ujistěte, že vám v žádném případě nehrozí úraz elektrickým proudem - vypněte všechny pojistky a montujte vždy dle přiloženého návodu

  • po montáži zkontrolujte, zda byla provedena dle přiloženého návodu a dle všeobecných bezpečnostních pokynů, také zkontrolujte, že ani na tělese svítidla ani na přívodních kabelech nehrozí kontakt s elektrickým proudem nebo nehrozí nebezpečí požáru či popálení

Níže je příklad přiloženého návodu:

Systém Click Fix

Pro snadnou montáž svítidel, která byla dřív označnena jako hůře namontovatelná, Philips vyvinul systém Click Fix, který vám usnadní a zpříjemní montáž takto označených světel. 


Systém Click Fix je snadná montáž ve 4 krocích. Tyto kroky uvidíte níže zobrazeny a myslíme, že uvedené piktogramy jsou absolutně dostačující. 

Nezapomeňte, že všechny uvedené pokyny k bezpečnosti práce a odborné montáži stále platí. 

Hrátky s vaším dálkovým ovladačem

Pokud jste si zakoupili svítidlo LivingColors s dálkovým ovladačem, tak vám určitě přijdte vhod následující stručné vysvětlení jeho funkcí.

Nejdůležitější bod k prvnímu zprovoznění: aby se dálkový ovladač propojil s vaším zakoupeným svítidlem (nebo s více svítidly stejného typu), je nutné přiložit dálkové ovládání těsně ke svítidlu a držet v horní části dálkového ovladače symbol I, nikoli 0, tak dlouho, dokud svítidlo nezačně reagovat a nedá vám najevo zablikáním, že je propojeno. Tipujeme na 5-15 sekund. 

Krytí IP
 
Upozorňujeme, že svítidla do speciálních místností nebo prostorů musí mít podle českých norem různé stupně krytí. 
Tyto prostory, ať už jsou to venkovní, sklepy, koupelny nebo sklepy, by měly být ve vašem projektu či plánu označeny i stupněm krytí. Podle stupně krytí potom tato svítlda nakupujte. Stupeň krytí je vždy řádně označen na obale svítidla. Podle stupně krytí tato svítidla namontujte. 

Bezpečnost dětí především

Upozorňujeme, že dětská svítidla společností Philips a Massive jsou nejen hezká a roztomilá, ale také účelná a vysoce bezpečná. Phlips myslí na bezpečnost dětí, a proto vybavil svá dětská svítidla úspornými a LED zdroji, u kterých nehrozí přehřátí ani popálení a jsou vyrobena tak, aby v žádném případě nebyl dětem umožněn přístup k elektrickému vodiči. Pro váš pohodlný nákup a bezpečnosti vašich dětí jsou všechna tato svítidla označena jasným piktogramem:

určeno pro děti 

Instalace zápustných svítidel

 
Funkční osvětlení je osvětlení, které zapouštíte do různých podhledových materiálů (sádrokarton, dřevo, sádra....). Nejdůležítější věcí je se ujistit, že máte dostatečný prostor mezi stropem a podhledem na montáž vámi vybraných svítidel, na jejich bezpečné ochlazení a případně na výměnu zdroje.  Pro hořlavé povrchy jsou naše svítidla označena, jednak na svítidlu i na obale, jasným symbolem F. Pokud nenajdete na svítidle symbol F, není vhodné k montáži na hořlavý povrch. 
Určitě je naší výhodou, že v katalozích, na obalech a na našich stránkách najdete piktogramy s jasně uvedenými rozměry pro pohodlnou montáž - jak výkruže, tak hloubku světla. 

Solární osvětlení

Solární svítidla Philips myGarden Solar jsou napájena pouze slunečním svitem. Tzn, že v průběhu dne shromažďují sluneční energii a tuto energii pak plně využijí v průběhu večera a noci. 

Existují dva základní typy solárního osvětlení:
  • solární osvětlení s integrovaným panelem - tento panel je přímo a neodděliteně spojen se svítidlem. Je důležité svítidlo umístit tam, kde v průběhu dne dostane co nejoptimálnější množství slunečního světla.

  • solární osvětlení s odděleným panelem - solární panel není umístěn přímo na svítidlu, proto je důležité ne svítidlo, ale tento panel umístit ke slunečnímu svitu a spojit ho se svítidlem přiloženým kabelem. Tato druhá možnost má dvě výhody: první je velikost solárního panelu, což umožňuje větší intenzitu a větší délku svícení a druhá je, že svítidlo můžete umístit i do tmavého kouta, nemusí být přímo na slunci. 


Světelné zdroje 

Pokud si vyberete svítidlo z kolekce domácího osvětlení společnosti Philips (pro zjednodušení jsou to všechna svítidla Philips určena pro vaše byty a domy), jsou tato svítidla nebo jejich balení opatřena kvalitním buď integrovaným nebo vyměnitelným zdrojem Philips, které má originální balení a platí na ně plná záruka. Berte to jako naši výhodu oproti konkurenci.