Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

(zaslání dotazu k produktu e-mailem)

 

 1.   Udělujete tímto souhlas společnosti LEDKO, a. s., se sídlem pod Dálnicí 322, 267 01  Králův Dvůr - Počaply, IČ 247 20 542, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16397 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení;
 • e-mailovou adresu.
 1.   Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  1. Kontaktního formuláře, který se používá pro zaslání dotazu zákazníka ke konkrétnímu produktu
 1.   Souhlas udělujete na zpracování po dobu 30 dní a to za účelem:
  1. Kontaktního formuláře, který se používá pro zaslání dotazu zákazníka ke konkrétnímu produktu a zpětné reakci e-shopu
 1.   Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele/ Poskytovatele:
  1. Poskytovatel služby Shean.cz, provozované společností Shean, s. r. o., se sídlem Svitavská 500, 678 01  Blansko;
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1.   Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 1. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu nebo e-mailu s žádostí o odstranění.
 1.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání informací v souvislosti s vámi dříve vyplněným kontaktním formulářem užitým k dotazu k produktu,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.