Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely všeobecného kontaktního formuláře

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

(zaslání jakéhokoli dotazu)

 

 1.   Udělujete tímto souhlas společnosti LEDKO, a. s., se sídlem pod Dálnicí 322, 267 01  Králův Dvůr - Počaply, IČ 247 20 542, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16397 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení;
 • e-mailovou adresu.
 1.   Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  1. Kontaktního formuláře „Zeptejte se nás“, který se používá pro zaslání jakéhokoli zákaznického dotazu  
 1.   Souhlas udělujete na zpracování po dobu 30 dní a to za účelem:
  1. Kontaktního formuláře „Zeptejete se nás“, který se používá pro zaslání jakéhokoli zákaznického dotazu a zpětné reakci B2B e-shopu
 1.   Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele/ Poskytovatele:
  1. Poskytovatel služby Shean.cz, provozované společností Shean, s. r. o., se sídlem Svitavská 500, 678 01  Blansko;
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1.   Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 1. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu nebo e-mailu s žádostí o odstranění.
 1.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání informací v souvislosti s vámi dříve vyplněným kontaktním formulářem užitým k dotazu k produktu,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.